Pietenconcours

Ook in 2017 is er weer een pietenparcours. Deze zal gelijktijdig aan het sinterklaas festival worden georganiseerd.